Pravdou k smíření

“Případ Postoloprty” a jeho vyrovnání 1945

Vydáno Andreasem Kalckhoffem pro Heimatkreis Saaz ve spolupráci s Otokarem Löblem

+Buchdeckel-DT-CZ-DRUCK

OBSAH

Úvodní slovo

První díl
Skutečná zvěrstva“: Masové popravy po skončení války v květnu a červnu 1945

Ediční a úvodní poznámky. Andreas Kalckhoff
Proč právě Žatec? Peter Klepsch
O co v těchto dokumentech jde. Herbert Voitl (†)
Zpráva pro ministra Václava Noska z 2. července 1947
Předběžná zpráva k případu Postoloprty a Žatec z 28. července 1947
Výslechy před parlamentní komisí v Žatci 30.-31. července 1947
Komentář k závěrečné rozpravě. Herbert Voitl (†)
Protokoly výpovědí svědků parlamentní komise (výňatky)
Exhumace, zpopelnění a pohřbení obětí vražd z Postoloprt. Herbert Voitl (†)
Zpráva Státní bezpečnosti Most z 13. srpna 1947
Úloha generála Reicína a poručíka Čubky v Postoloprtech
Usnesení o odložení stíhání týkajicí se trestné činnosti spáchané československými vojáky z 9. října 1997


Druhý díl
„Tento zážitek mne duševně změnil“: Přeživší a pamětníci si vzpomínají


Úvodní poznámky. Andreas Kalckhoff
Zavraždění žateckého pátera Maximiliana 7. června 1945. Anonymní zpráva
Ke konci války s námi maminka tancovala dokola. Josef-H. Hasenöhrl (†) z Podbořan
Ráno 3. června jsme byli probuzeni střelbou a křikem. Heinrich Giebitz ze Žatce
Dejte nám své hodinky, již je nebudete nikdy potřebovat. Peter Klepsch ze Žatce
Postoloprty – byla to náhoda, když někdo přežil. Franz Stopfkuchen ze Žatce
Je to nebezpečné být přítelem Čechů. Hans Jäckl ze Žatce a bylo to naprosté bezpráví, které mne ještě dnes rozhořčuje. Kurt Eckert ze Žatce
V táboře bylo stále méně dětí. Uta Reiffová, rozená Jäcklová ze Žatce a byli jsme nehájená zvěř pro české vojáky. Friederika Götschelová, rozená Mocker ze Žatce
Když padla střela, řekl: „Znovu jeden Němec!“ Erika Dengler-Soukupová, rozená Köstler ze Žatce
Vozili jsme písek na dvůr, abychom zasypali louže krve. Ottokar Kremen z Chomutova
Mysleli jsme si, že jde o pracovní nasazení ke sklizni. Franz Müller z Kadaně
Češi by mohli říci: „Je nám líto, co se stalo“. Christiana Brücknerová, rozená Müllerová z Tocova


Mrtvé oběti na životech Žatecka po skončení války 1945


Třetí díl
„Ponížení člověka“: Stud, vzpomínání a smířen
í


Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji 21. leden 1997
a úvodní poznámky. Andreas Kalckhoff

Cyklus násilí. Uta Reiffová
Běda poraženým! Květa Tošnerová a David Hertl
Pravdou k smíření. Vzpomínková akce pro zavražděné postoloprtské a žatecké občany. Adalbert Wollrab
Pro trvalý vzájemný dialog. Projev Jaroslava Venclíka (†), Hotel Motes 19. září 2002
a utekl gestapu, ale zatkli ho Češi. Ondřej Černý / Mladá Fronta DNES

Smrtelná mise. Alexandra Klausmann / FOCUS
K tisíciletému výročí města Žatce v roce 2004. Herbert Voitl (†)
Pozdní sběr: Reflexe válečné a poválečné persekuce. Markéta Kachlíková / Radio Praha
Do Loun přijedou účastníci poválečného masakru. Ondřej Černý / Mladá Fronta DNES
Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946. Výstava
 a nebyl to výbuch lidového hněvu. Úvodní slovo k výstavě „Oběti komunistické moci“ / Eduard Vacek

Spravedlivá odplata, pomsta nebo zločiny proti lidskosti? Otokar Löbl
Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí 1945-1946. Shrnutí textů výstavy Otokarem Löblem
Hledání pravdy: výstava o excesech 1945-46. Martina Schneibergová / Radio Praha
Vzpomínky na odsun Němců. Tomáš Kassal / Mladá fronta DNES
Jde o symbolické pohřbení nevinných obětí. Svobodný Hlas 1. říjen 2008
Bude v Postoloprtech stát pomník pro oběti postoloprtského masakru? Adalbert Wollrab
Děsivá pomsta v červnu 1945 – Odplata za válku. Tomáš Kassal / Mladá Fronta DNES
Postoloprty chtějí konečně klid po druhé světové válce. Kilian Kirchgessner / Deutschlandfunk
Pohled nazpět ukazuje dopředu. Klaus Brill / Süddeutsche Zeitung
Vražda v bažantnici. Hans-Ulrich Stoldt / Der Spiegel
Průlom po letech: město zřídí pomníček ubitým Němcům. Libor Želinký / Žatecký a lounský Deník
Sudetští Němci jsou vděčni za české znamení. Bernd Posselt / Sudetoněmecké krajanské sdružení
Nevinným obětem. Martin Komárek / Mladá Fronta DNES
Ponížení člověka. Projev při odhalení pamětní desky nevinným obětem v Postoloprtech. Michal Pehr
Smuteční řeč. Uta Reiffová


Dotatek
Poděkování
Vydavatel a spolupracovníci
Literatura

Projekt se uskutečnil díky finanční podpoře:

Logo Bayern
Zukunftsfonds Logo

Všechna práva vyhrazena
1. vydání prosinec 2013
© 2013 Heimatkreis Saaz, 91154 Roth (Mittelfranken)
© 2013 Andreas Kalckhoff, 70190 Stuttgart
Redakce, lektorát, grafika, sazba: Dr. Andreas Kalckhoff, Stuttgart
Překlady a lektorát českého dílu:
Otokar Löbl a Mgr. Petr Šimáček
Tisk a vazba: pbtisk, CZ-26101 Příbram

ISBN 978-3-00-038697-8

www.heimatkreis-saaz.de