Budování socialismu v Žatci

Výroční známka k ústavě z roku 1973

Budování socialismu bylo zakotveno v ústavě z 9. května 1948. My, československý lid, prohlašujeme, že jsme odhodláni vybudovat osvobozený stát jako lidovou demokracii, která nám zajistí pokojnou cestu k socialismu.
Stav města byl však během 50 let katastrofální. Mnoho domů bylo zchátralých a neobyvatelných. V saazském zdravotnictví chyběli lékaři a kojenecká úmrtnost byla velmi vysoká. Problémem pro město byl také vysoký počet Romů. Město za odměnu uspořádalo úklidové akce a různé sportovní a kulturní akce.

V roce 1952 bylo po ukázkových procesech popraveno deset ministrů, uvězněno 60 000 členů komunistické strany a 130 000 lidí ze všech společenských vrstev bylo umístěno do pracovních táborů. Po smrti Stalina v březnu 1953 a Klementa Gottwalda ve stejném měsíci mnozí v Žatci doufali v lepší časy. V Československu však Antonín Novotný, který byl v roce 1953 jmenován prvním tajemníkem ÚV KSČ a v roce 1957 prezidentem státu, zpočátku pokračoval v represivní politice se stalinskými rysy. Poté byla země, včetně Žatce, patnáct let téměř ve hřbitovním tichu.

Shromáždění na Žateckém náměstí u příležitosti úmrtí Klementa Gottwalda v roce 1953.

Navzdory totálnímu selhání plánovaného hospodářství byla Československá republika v roce 1960 přejmenována na socialistickou republiku. Budování socialismu mělo vést ke komunistické společnosti.
My, pracující lid Československa, slavnostně prohlašujeme: Společenský řád, za který bojovaly celé generace našich dělníků a ostatních pracujících a který měli od vítězství Velké říjnové socialistické revoluce před očima jako vzor, se pod vedením Komunistické strany Československa stal skutečností i v naší zemi. Socialismus v naší vlasti zvítězil!

Žatec ztratil status okresního města, kterým se stalo sousední město Louny. To bylo trpké a souviselo se škrty ve státním rozpočtu. Město finančně udržovalo při životě pouze velké množství vojenských posádek a velké vojenské letiště.

V 60. letech 20. století byly východoevropské země v železném sevření komunistických stran, které svou politiku podřizovaly zájmům ruské byrokracie v Kremlu. Československo bylo jednou z nejtvrdších stalinských diktatur.

Žatecká radnice v dobách socialismu

další stránka

 

 

 

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***