Jaro 1968 v Žatci

Jaro 1968 dorazilo i do Žatce. Již v polovině 60. let došlo v ČSSR k určité politické liberalizaci, která byla patrná zejména v kultuře. Představitelé studentského hnutí v roce 1967 otevřeně kritizovali dogmatický stalinismus a později se ke kritice připojila i skupina autorů na IV. sjezdu československých spisovatelů. V celé zemi začalo Pražské jaro.

Byla založena nebo obnovena sdružení a prozkoumány nové možnosti sebeorganizace a spolurozhodování. Někteří doufali v demokratizaci země. Společenský život se obnovil a lidé se přestali bát vyjadřovat své názory a kritizovat.

Dubček a Svoboda v Praze 1 máje 1968

Pražští reformní komunisté v čele s A. Dubčekem ukončili cenzuru tisku a zavedli svobodu shromažďování a slova. Jejich cílem bylo také posílit ekonomiku země spojením myšlenek volného trhu a socialismu.
Žatecští komunisté však byli spíše konzervativní a ještě v únoru 1968 zdůrazňovali upevnění vedoucí úlohy KSČ. Politické jaro však mělo dopad zejména na střední školy v Žatci a na mládežnické organizace, které nově vznikly ze starého jednotného sdružení mládeže ČSM. Původní název „gymnázium“ byl také obnoven v důsledku reforem během Pražského jara v roce 1968.

Praha srpen 1968

Vláda v Moskvě i v ostatních zemích východního bloku hovořila o kontrarevoluci v ČSSR a rozkolu ve Varšavské smlouvě. Sovětský svaz, Maďarsko, Polsko, Bulharsko a NDR přivedly své vojáky na pozice. V noci na 21. srpna 1968 obsadila vojska Sovětského svazu Československo. Ostatní státy Varšavské smlouvy též, ale spíše v roli statistů a alibisticky. ČSSR.

 

Sovětských tank v ulici Obránců míru

 

„Spřátelené armády“ měly o Žatec velký zájem. Vmžiku obsadili letiště a tankový pluk. Město Žatec bylo ze strategického hlediska velmi důležité. Ve městě bylo několik vojenských jednotek, tankový pluk a vojenské letiště. To pro ně představovalo velkou hrozbu, takže Rusové museli Žatec co nejdříve dobýt.
Žatec v té době zaplavily protisovětské nápisy. Po celém městě byly distribuovány letáky. Někdy i na tancích, ale naštěstí se nic nestalo.
Dubček a celé politbyro byli zatčeni a odvezeni do Sovětského svazu. O několik dní později museli podepsat „Moskevský protokol“, který reformy zvrátil. Podle protokolu následovala fáze tzv. normalizace, Dubček byl nahrazen nástupcem loajálním Moskvě, bývalí reformátoři byli pronásledováni a bylo jim zakázáno vykonávat své povolání.

Tvrdé jádro komunistů v Žatci bylo prozatím ještě v šoku, ale pomalu se vzpamatovávalo a získávalo zpět své pozice. Jejich moc se opět pomalu upevňovala.
Po sebeupálení Jana Palacha v lednu 1969 uspořádali studenti žateckých středních škol generální stávku proti okupaci republiky, s níž projevili solidaritu mnozí učitelé, podniky a části žateckých vojenských jednotek. To pro ně později nezůstalo bez následků. Následovala tzv. „normalizace“ společnosti.

Kruhové náměstí 21. srpna 1968 v Žatci

další stránka