Jan ze Žatce a jeho libellus Oráč a smrt

Jan ze Žatce, portrét básníka podle jím darovaného hieronyma officium (Národní muzeum Praha)

Jan ze Žatce  byl v roce 1383 městským písařem a notářem v Žatci  (civitatis notarius) a v tomto roce založil  městskou knihu Žatce, původně sbírku listin, později také s narativními záznamy. Byl také ředitelem žatecké latinské školy (rector scolarum). V roce 1411 – tedy po více než 35 letech činnosti – se vzdal svého úřadu v Žatci a stal se prvním notářem a městským písařem na Novém Městě pražském, založeném v roce 1348. O dva roky později – ve věku 63 let nebo více – vážně onemocněl a zemřel mezi červnem 1414 a dubnem 1415, zanechav po sobě pět dětí a vdovu Kláru.

Oráč  z Čech oplakává smrt své ženy (dřevoryt, před rokem 1480)

Byl autorem knihy „Oráč a smrt „. německy „Ackermann aus Böhmen“,  která byla sepsaná  kolem roku 1400, je považována za první prozaické dílo v nové vrcholné němčině.
Oráč z Čech je 34kapitolový nářek oráče nad personifikovanou smrtí při příležitosti bolestné ztráty jeho mladé ženy. Libellus , oráčova knižka  jak autor sám text nazval, dokládá humanistický vliv a vysokou úroveň vzdělanosti v předhusitských Čechách. Jako první lidový text ukazuje růst gramotné střední třídy, která neznala latinu, a přesto měla velký zájem o krásnou literaturu. Ze skutečnosti, že byl napsán v němčině, poznáváme existenci početné německy mluvící komunity v Žatci a severních Čechách s vysokou touhou po vzdělání.

Často je kladena otázka, zda má Ackermann z Čech stejný význam pro Čechy a Němce. Myslím, že ano. Pokud to tak dnes není vždy vnímáno, je to vinou německé nacionalistické propagandy, která si Jana ze Žatce přivlastnila a politicky zneužila. Za tím stojí velké nedorozumění, že posílení lidových jazyků v literatuře, školství a náboženství bylo jakýmsi „národním probuzením“. Ve skutečnosti to byly náboženské a sociální antagonismy, které vedly k politickým konfliktům.

Na počátku 15. století studovali absolventi žatecké latinské školy převážně na pražské univerzitě. Tam se mnoho českých, ale i německých studentů cítilo přitahováno myšlenkami reformátora Jana Husa. Jejich prostřednictvím se tyto myšlenky rozšířily i do města Žatce . A tak začala nová kapitola v historii města Žatec.

Nejstarší úplné vyobrazení západního panoramatu města Žatce pochází od slezského kreslíře Jana Willenberga (1571-1613).

další stránka