První světová válka v Žatci

narukování vojáci před střelnicí v Žatci

První světová válka v Žatci, byla stejně jako v jiných českých městech monachrie , přivítána s velkým nadšením. Němci a Češi šli do války společně a také spolu bojovali na frontách. Žatec se stal následně nemocničním městem. Počet zraněných se neustále zvyšoval. Protože kapacita nemocnice nestačila, byly zřízeny další 4 vojenské nemocnice. Také příbívá uprchlíků, v Žatci především Židů z Haliče a Bukoviny. a stím spojené negativní reakce společnosti, které napomáhaly k vývoji antisemitismu v Žatci.

První ranění byli ubytováni v městské nemocnici, v zimní zemědělské škole a v bývalém hotelu u nádraží. Následně byla zřízena čtyři nemocniční oddělení. Vojenská nemocnice byla umístěna v tělocvičně, v budově střelnice, v refektáři kapucínského kláštera a v bývalé Becherově továrně u nádraží. V prvních letech války se snažili lehce zraněné zapojit do života města. V září 1915 se zúčastnili tradičního, i když poněkud propagandistického průvodu tradiční podzimní křesťanské slavnosti – díkuvzdání za úrodu.

ošetřování a stravoání lechce zraněných v továrně Becher

Situace ve městě byla stále kritičtější, počet padlých žateckých občanů rostl, Rok 1918 byl pro obyvatele Žatce rozpadající se monarchie velmi náročný. Muži byli již čtvrtým rokem v armádě, zásobování obyvatel vázlo, čekaly se dlouhé fronty na potraviny, nebyly neobvyklé sebevraždy z hladu. Složitá situace se projevila i ve vysoké úmrtnosti novorozenců. K tomu všemu se ke konci roku do Čech i Žatce dostala epidemie španělské chřipky.a ceny potravin byly téměř nedostupné.

další stánka