Závěrečné poznámky a zdroje

Tato stručná historie města, kterou jsem vytvořil, je předběžným návrhem, který se stále vylepšuje, a předkládám ji k diskusi návštěvníkům těchto stránek.

Jako dítě a patriot tohoto města jsem se snažil zachytit to, co považuji a chápu jako nejdůležitější milníky města

.
Zdroje:
Film ŽATECKO Saazerland – Příběh o Němcích a Češích – Filmové studio Sirius Meura- Režie a scénář: Jörg Schilling, scénář a asistent režie: Otokar Löbl, Petr Šimáček.
s využitím příspěvků PhDr. Petra Holodnáka Žatec/Saaz, Mgr. Petra Čecha Most, doc. Mgr. PhDr. Petr Hlaváček Ph.D,Kadaň, PhDr. Bohumír Roedl, Louny Prof.PhDr. Josef Žemlička Dr.Sc Praha . , Prof. Dr. Alfred Klepsch, Norimberk PhDr. Andreas Kalckhoff, Stuttgart Dr. Jaroslav Havrlant, Louny Dr. Michal Pehr, Praha Dr. Volker Zimmermann,Múnchen Dr. Jörg Osteloh, Frankfurt Dr. Pavel Zeman Praha, Peter Klepsch Spalt bei Nürnberg
Nakladatelství ŽATEC Lidové noviny Praha 2004
Wilhelm Wostry: Saaz v době básníka Ackermanna. Mnichov : Lerche 1951
Karl Tutte, Politický okres Žatec (Saaz). Eine Heimatkunde (ed.)Verlag: Saaz: Nakladatelství okresního učitelského spolku 1904.
Adolf Seifert Die Geschichte der königl. Stadt Saaz von den ältesten Zeiten bis in die Gegenwart, Saaz 1894.
Příspěvky Spolkové agentury pro občanské vzdělávání
Nadační spolek Saaz/Žatec  e. V.

zpět na přehled kapitol