Dějiny města Žatce

Předmluva 

Napsat dějiny města Žatce je náročné. Národnostní vášně a politické kalkulace během studené války do značné míry bránily objektivnímu pohledu na německo-české dějiny od 19. století. Jak německá, tak česká strana zveličovala zásluhy svého etnika, zatímco činy druhého etnika byly očerňovány nebo zamlčovány.

Národní česká historiografie, jejíž počátky sahají do roku 1848, popisuje Němce jako dobyvatele a vetřelce, kteří si podrobili národ mírumilovných, demokraticky organizovaných rolníků. Od roku 1886 víme, že tento názor má svůj původ ve falzech pražského archiváře. Tato myšlenka však měla vliv i ve 20. století. Po roce 1948 byl komunisty nově interpretován jako boj nemajetných dělníků a rolníků, tedy Čechů, proti majetným šlechticům, měšťanům a velkostatkářům, tedy Němcům. To mimo jiné ospravedlňovalo jejich vyhoštění. Mnoho stop po německém osídlení bylo odstraněno, staletá historie Němců v Čechách byla zamlčena.

Sudetoněmecká historiografie, která začala vznikat v roce 1918, naopak prezentovala německé osídlení Čech jako výsledek evropských migrací od vrcholného a pozdního středověku jednostranně jako civilizační přínos a technickou modernizaci zaostalé země. Skutečnost, že šlo také o zištnou politiku, že německá i česká šlechta v Čechách a v Německé říši sledovala hmotné zájmy, byla přehlížena. Záměrně se také přehlížel fakt, že vyhnání sudetských Němců bylo způsobeno jejich kolaborací s hitlerovským Německem. Obě strany zastíraly mimořádný význam židovského obyvatelstva, zejména v Žatci, pro prosperitu Čech v průběhu staletí.

Již před rokem 1968 se objevily pokusy rozbít nesvaté spojenectví nacionalistů a komunistů a dospět ke společné historiografii napříč hranicemi. Za připomenutí stojí František Graus a Ferdinand Seibt. Po Grausově emigraci však již v Československu neexistovala kontaktní osoba pro politicky neutrální historiografii. To se od pádu komunismu v roce 1989 změnilo. Generace mladých českých a německých historiků se snaží vyčistit staré nepřátelské obrazy a zastaralé mýty. Tato krátká „Historie města Žatce  vychází z jejich výzkumu.

Pro hlubší poznatky doporučujeme knihu ŽATEC nakladatelství LN 2004

Zde na webu je malý pokus o stručné zpracování a představení historie města Žatec jako úvod, který vytvořil Otokar Löbl ze Nadačního spolku Saaz|Žatec v Německu.

Další informace jsou a budou uvedeny v odkazech v textu. V případě návrhů a připomínek se obraťte přímo na správce webu. info@heimatkreis-saaz.de

Zdroje budou uvedeny na konci prezentace.

I.   Počátky osídlení žateckého regionu 

II.  Raný středověk 

III. Středověk 

IV. Rozkvět Žatce v podzním středověku 

V.  Jan ze Žatce a jeho libellus Oráč a smrt 

VI. Husité v Žatci 

VII. 30 letá válka a Žatec

VIII. Změna v Žatci 

IX. Žide na Žatecku

X.  Revoluční rok 1848

XI.  Žatec v 19. století 

XII. První světová válka v Žatci 

XIII. Žatec a vznik 1. Československé republiky 

XIV. Dvacátá léta v Žatci 

XV. Hospodářská krize v Žatci 

XVI. Cesta k Mnichovu 

XVII. Mnichovská dohoda 

XVIII. Druhá světová válka a její konec v Žatci

XIX. Vyhnání (odsun) Němců v Žatci

            a – Pamětní výpověd Petra Klepsche

            b – Příběh Petra Klepsche Post BELLUM 

XX. Nové osídlování Žatce

XXI. Únorový převrat 1948 v Žatci

XXII. Budování socialismu v Žatci

XXIII. Jaro 1968 v Žatci

XXIV. Normalizace a rok 1989

XXV. Závěrečné poznámky a zdroje

 

další stránka